Transfer plikow
W artykule tym opisuje, w jaki sposób transferować pliki w dekodera Fortis Sky Sat Royal na komputer PC.

Pobierz artykuł w pdf

Dostęp do folderów dekodera Sky Sat

Dostęp z komputera PC do plików zapisanych w dekoderze, a w szczególności na:
  • wbudowanym twardym dysku wewnętrznym
  • twardych dyskach przyłączonych do gniazd USB1, USB2 i USB3
  • twardego dysku podłączonego przez interfejs SATA
  • kartach pamięci przyłączonych do gniazd USB1, USB2 i USB3

jest możliwy jeżeli tylko dekoder jest podłączony do naszej sieci prywatnej przewodowo lub przez WiFi. Do tego konieczna jest znajomość adresu IP dekodera w naszej sieci.
Ustalenie adresu IP jest możliwe wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP Dokładny opis ustawienia sieci znajduje się w artykule Ustawienia sieci
Jeżeli wcześnie ustawiliśmy adres statyczny, każdorazowe sprawdzenie aktualnego adresu nie jest konieczne.
W naszym komputerze otwieramy okno Eksploratora (nie okna przeglądarki internetowej!), np. klikając Mój Komputer

Image
rys.1. Mój komputer

W pasku adresu wpisujemy adres IP naszego dekodera, poprzedzony 2 znakami \\ (backslash), np adres \\10.10.9.10 (jeżeli wprowadzimy //10.10.9.10 , nie otworzymy folderu) i naciskamy Enter.
Powinno się otworzyć okno jak na rys. 2

Image
rys.2. Foldery dekodera
Klikamy na folder storage. Otwiera się kolejne okno, w którym widzimy wszystkie dyski dekodera:

Image
rys.3. Folder Storage

Jeżeli teraz wyjdziemy np. do wewnętrznego twardego dysku HDD i dalej Recordings, wyświetli się folder z listą nagranych plików wideo.

Image
rys.4. Lista nagranych plików.


Należy zwrócić uwagę na rozszerzenia plików. Nas interesują pliki zawierające strumień wideo. Mają one rozszerzenie .ts. Pozostałe pliki .idx i .rap są systemowe.
Teraz wystarczy skopiować wybrane nagrania do folderu naszego komputera. Czas kopiowania zależy od długości nagrania oraz jego jakości. Przeciętny 2h film nagrany w HD kopiuje się 3-4 godziny.
Na wbudowanym dysku (lub dyskach zewnętrznych) możemy utworzyć własne foldery i tam umieścić nasze zdjęcia, muzykę lub filmy, aby następnie odtworzyć te materiały bezpośrednio na dekoderze.

Pobieranie plików z dekodera za pomocą ftp.

Dekoder posiada wbudowany serwer ftp. Dane serwera są następujące:
Adres: nr IP naszego dekodera w sieci lokalnej
login: root
Hasło: (nic nie wpisujemy)
Po zalogowaniu do dekodera, znajdujemy się w folderze /root
Należy zatem przejść o jeden poziom do góry i wybrać folder STORAGE, jak na rysunku obok.

Jeżeli zdefiniujemy przekierowanie portu 21 na naszym routerze, to uzyskamy dostęp do naszego dekodera z zewnętrz, przez sieć Internet, ale uwaga, dostęp do naszego dekodera będą mieli wszyscy użytkownicy Internetu, ponieważ dekoder nie jest chroniony hasłem, tak więc zaraz po sciągnięciu pliku, sugerujemy zamknięcie przekierowanie.

Image
rys.4 Serwer FTP

Odtwarzanie plików wideo .ts na komputerze

Pliki skopiowane z twardego dysku dekodera lub z dysku USB dają się odtwarzać bez problemu z pomocą odtwarzacza programowego „Media Player Classic” lub z naszej strony wsparcia technicznego www.skysat.pl, który można pobrać za darmo

Image
rys.5. Media Player Classic

Inna możliwość, to modyfikacja plików jeszcze w dekoderze, za pomocą plugin Fixit_V9, który można pobrać automatycznie z serwera octagon-forum.com/develop lub z naszej strony wsparcia technicznego www.skysat.pl.
Po instalacji plugin Fixit_V9 (sposób instalacji opisany w artykule „Plugin Instalacja”), wchodzimy w menu Plugin, wybieramy Fixit_V9 i następnie naciskamy zielony przycisk.

Image
rys.6. Plugin Fixit v9.

Wystarczy uruchomić plugin zielonym przyciskiem, a program sam odnajdzie pliki .ts i dokona ich modyfikacji. Po zakończeniu operacji naciskamy Exit. Jeżeli skopiujemy pliki na dysk komputera, można już bez problemów odtwarzać je z pomocą takich popularnych odtwarzaczy jak np. VLC.

Image
rys.7. Fixit v9 w działaniu

« wstecz

ProFan, Gdynia 81-006, ul. Morska 308, e-mail: office@profan.com.pl

ProFan 2007 © telewizja satelitarna, tunery HDTV. Bez zezwolenia ProFan wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (opisów i grafik) jest zabronione.